వ్రాసినది: janya | జనవరి 14, 2010

హరిదాసు – Hari Dasu

నేను పోయినసారి ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు హరిదాసుని కూడ చూడగలిగఆను. Sharing with you.

ప్రకటనలు

వ్రాసినది: janya | జనవరి 4, 2010

Sankranthi (Pongal) is almost here. So here it is for you all…

డుడూ బసవన్న

వ్రాసినది: janya | నవంబర్ 15, 2009

జీడీలు – Jeedeelu

చాలా ఇష్టం నాకు. మొన్న ఇండియా వెళ్ళినప్పుడు తెచ్చుకున్నాను కొన్ని.

Like them a lot. So got them when I went to India last time.

Pic 003

వ్రాసినది: janya | జూన్ 25, 2009

ఉసిరికాయలు

చిన్నప్పుడు మా అత్త వాళ్ళ ఊరు వెళ్ళినప్పుడు శలవలకి చెట్టునుంచి కోసుకుని తినేవాళ్ళం పోటీలుపడి మరి. ఇప్పుడు మూడు నాలుగు తినేటప్పటికి అమ్మో అనిపిస్తుంది.

DSC00494

వ్రాసినది: janya | మార్చి 20, 2009

పట్టు పరుపు సౌఖ్యాలు వున్నా కూడ…

Spring mattresses, foam mattresses, sleep number mattresses ఇలా ఎన్నో. కాని నవారు మంచం, నులక మంచం మీద కూడ ఒక్కసారన్నా పడుకోవాలి జీవితంలో. కాదంటారా?

dsc00320

నా చిన్నప్పుడు సంక్రాంతి అప్పుడు ఇంటింటికి వచ్చేవాడు. బియ్యం పోసి పంపేవాళ్ళం. Engineering చదవటానికి, ఆ పై వుద్యోగాలకోసం విదేశాలకు వలస రావటంతో, ఇటువంటివి చూడటం తక్కువయ్యింది.

dsc00426

వ్రాసినది: janya | ఫిబ్రవరి 20, 2009

పచ్చని పైరు

ఇది సేంద్రీయసాగు (organic) పద్ధతిలో పెరిగిన పైరు. బాగుంది కదు? 

paddy

 

ఈ క్రింద ఫోటోలో వెనకాల వడ్లు గుట్టలు, పురి కనిపిస్తన్నయ్యా?

dsc00184

ముంజెలు గుర్తు వచ్చినయ్యా? 

taatikaya1

వ్రాసినది: janya | ఫిబ్రవరి 11, 2009

ఇలా నీళ్ళు తాగకపోతే గనక …

find an opportunity because it’s worth it.

dsc00216

Older Posts »

వర్గాలు